DUALARIMIZ NİYE KABUL OLMUYOR?

DUALARIMIZ NİYE KABUL OLMUYOR?

İbrahim bin Ethem Hazretleriʼne “Yaptığımız duâlar niçin kabul olmuyor?” diye sorulduğunda Hazret şu cevâbı verir…

“–Şundan dolayı kabul olmaz:

Cenâb-ı Hakkʼı bilirsiniz, buyruğunu tutmazsınız.

Peygamberʼi bilirsiniz, sünnetlerini yerine getirmezsiniz.

Kurʼân okursunuz, amel etmezsiniz.

Hak Teâlâʼnın nîmetlerini yersiniz, şükretmezsiniz.

Cennetʼi bilirsiniz, onu istemesini bilmezsiniz.

Cehennem vardır dersiniz, ondan lâyıkıyla sakınmazsınız.

Ölüm vardır dersiniz, hazırlanmazsınız.

Ölülerinizi kendi ellerinizle kabre koyarsınız, ibret almazsınız.

Bu kadar fenâlıkla duânız nasıl müstecâb olsun?!”