Abdest Duası

Abdest Duası

Abdest duaları hangileridir? Abdest aldıktan sonra okunacak dua (abdest duası) var mı? Abdest alırken okunması tavsiye edilen abdest duaları ve Arapçası, Türkçe okunuşu, anlamları nedir? Abdest alırken okunacak dualar ve abdest hakkında bilinmesi gerekenler…

Kuran-ı Kerim’de abdest ile ilgili ayette şöyle buyurmaktadır:

“Ey iman edenler! Namaza kalktığınızda yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve kollarınızı yıkayın, başınıza meshedin ve topuklara kadar da ayaklarınızı yıkayın! Eğer cünüp iseniz güzelce yıkanıp temizlenin. Şayet hasta veya yolcu olursanız yahut biriniz tuvaletten gelirse ya da eşlerinizle cinsî münâsebette bulunur da, abdest veya gusül almanız gereken böyle durumlarda su bulamazsanız, o zaman temiz toprağa ellerinizi sürüp onunla yüzlerinizi ve dirseklere kadar kollarınızı meshedin. Bu tür emirlerle Allah size güçlük çıkarmak istemez; bilakis şükredesiniz diye sizi tertemiz kılmak ve size olan nimetini tamamlamak ister.” (Maide 6)

Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor:

“Kuşkusuz benim ümmetim kıyâmet gününde abdest izlerinden yüzleri, elleri ve ayakları (nur gibi) parlak olarak (mahşer yerine) dâvet edilecekler. Kimin yüzünün parlaklığını arttırmaya gücü yeterse, bunu yapsın (çok abdest alsın).” (Buhârî – Müslim)

İslam’ın beş şartından biri olan namazı kılmadan önce abdest alınır. Abdest alırken her abdest azası için okunacak dualar şöyledir:

ABDEST ALIRKEN OKUNACAK DUALAR (ABDEST DUALARI)

  • 5. Sağ Kolunu Yıkarken:

" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 18px; vertical-align: baseline; background: transparent; max-width: 100%; display: block !important;" />

 

Okunuşu: “Allahümme a’tınî kitâbî biyemînî ve hâsibnî hisâben yesîren”

Anlamı: “Ey Rabbim! Kitabımı sağ elime ver ve hesabımı kolay gör.”

ABDEST ALDIKTAN SONRA OKUNACAK DUA

  • 11. Abdest Bittikten Sonra:" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 18px; vertical-align: baseline; background: transparent; max-width: 100%; display: block !important;" />Okunuşu: “El mütedeh-hirine vec’alni min i’badikes-salihine veca’lni minel-lezine la havfûn a’leyhim vela hüm yehzenûn. Sübhânekellahümme ve bihamdike. Eşhedü en lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ şerîke leke ve enne Muhammeden.”Anlamı: “Ey Rabbim! Beni tevbe edenlerden ve çok çok temizlenenlerden kıl. Beni sâlih kullarından eyle, beni üzerlerine hiç bir korku gelmeyen ve hiç mahzun olmayanlardan kıl. Seni her an hamdinle tesbîh ederim. Ey Rabbim şehâdet ederim ki Senden başka hiç bir ilâh yok, ancak Sen varsın. Şerîkin yok ve yine şehâdet ederim ki Muhammed Senin kulun ve Rasûlündür. Senden mağfiretini isterim ve Sana tevbe ederim.” (Abdest duâları için, bkz. Ali el-Müttakî, IX, 465-468)Kaynak: Mahmud Sami Ramazanoğlu, Dualar ve Zikirler, Erkam Yayınları